Afrika Ambalaj'da
Kariyer

Afrika Ambalaj'ın hedeflerine yönelik iş stratejilerini hayata geçirecek güçlü bir organizasyon yapısı oluşturmanın ‘’Önce İnsan’’ anlayışıyla gerçekleşebileceğini iyi biliyoruz. Firmamızı geleceğe taşıyacak, kurum kültürüne uygun, nitelikli ve gelişim potansiyeli olan çalışanları, fırsat eşitliği ilkesi ile işe alırız. İş hedeflerimizin gerçekleşmesi amacıyla kurumsal kültür yaratmayı, her alanda gelişimi ve öğrenmeyi sürekli kılarız.

Doğru Aday

Afrika Ambalaj hedeflerinden ve ilkelerinden yola çıkarak doğru pozisyona doğru adayları yerleştirebilmek için yıl boyunca çalışmalar yapıyoruz.

Staj
Programı

Türkiye'ye katkı sağlayacak nitelikli gençler yetiştirmek için üniversiteler ile iş birlikleri yapıyor ve yılın belirli dönemlerinde staj programları açıyoruz.

Takım
Çalışması

İşe alım süreçlerimizde en çok önem verdiğimiz kriter takım çalışmasıdır. Başarının, tüm çalışanların katılımı ile geldiğini biliyoruz.

Değerlendirme
Süreci

Takım çalışması, iletişim becerileri ve mesleki yeterlilik gibi değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza iş teklifi yapıyoruz.

Kurumsal
Gelişim

En değerli sermayemizin çalışanlarımız olduğu bilinci ile kurumsal gelişimde sürekliliği sağlamaya özen gösteriyoruz.

Yenilik
Yaratma

Afrika Ambalaj olarak bizi farklı kılanın yenilik yaratmadaki başarımız olduğunu biliyoruz. Bu başarımız, çalışanlarımız ile birlikte sürekli gelişim anlayışı içinde olmamızdan gelir.

Özgün
Katılım

Tüm takım üyelerimizin özgün katılımını ve değerli fikirlerini dinliyoruz. Profesyonel ve kişisel olarak kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam sağlıyoruz.

Eğitim
Desteği

Çalışanlarımızın eğitim, özel ders ve profesyonel geliştirmeler yoluyla desteklenmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda mümkün olduğunca anlamlı ve uzun vadeli kariyer fırsatları sağlıyor ve bunu teşvik ediyoruz.

Şeffaf
Yönetim

Afrika Ambalaj'da her bölüm kendi içinde şeffaf ve anlaşılırdır. Bölümlerin kendi karar mekanizmalarını işleterek daha verimli çalışmalarını sağlıyoruz.